• Hambakenwetering 22, 5231 DC ‘s-Hertogenbosch

Een goede werkwijze is het halve werk

Onze werkwijze is even eenvoudig als effectief. In vier duidelijke stappen naar een perfect eindresultaat.

1. Behoefte inventarisatie

Iedere vloer wordt ter plaatse bekeken om te inventariseren welke behandelingen er nodig of gewenst zijn.

2. Begroting & planning

Vervolgens maken wij een passende offerte met bijbehorende uitvoerings- planning. Egalizer verzorgt de uitvoering van de werkzaamheden zelf. waardoor de communicatie optimaal is en u zich stipt aan uw afgegeven planning kunt houden.

3. Uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd door vakbekwame Egalizer-medewerkers en met in de offerte opgegeven machines en producten.

4. Oplevering

Na uitvoering van de werkzaamheden vindt, samen met de opdrachtgever, de oplevering van de vloer plaats.

Het resultaat van ons overzichtelijk 4 stappenplan?

Desgewenst kunnen we ook een vrijblijvende prijsindicatie geven op basis van de rapportage van uw leverancier. Dit kan bij spoedeisende projecten de doorlooptijd mogelijk verkorten.